Hero in Luky

Hero in

Luky

Príbeh narkomana Lukáša Hoffmanna z heroínového dna, basy

po návrat do života a populárneho seriálu.

 

 

Osobné rozprávanie Lukyho a jeho príbehu formou diskusie

a video prezentácie z obdobia závislosti.

Dlžka cca 70 min.

Vhodné pre II.stupeň ZŠ a študentov SŠ