Koncerty Besedy

Hero in Luky

Hero in

Luky

Príbeh narkomana Lukáša Hoffmanna z heroínového dna, basy

po návrat do života a populárneho seriálu.

 

 

Osobné rozprávanie Lukyho a jeho príbehu formou diskusie

a video prezentácie z obdobia závislosti.

Dlžka cca 70 min.

Vhodné pre II.stupeň ZŠ a študentov SŠ

Víťazi a outsideri

Víťazi a outsideri

motivačný koncert

Motivačný  koncert kapely Joker  popretkávaný vstupmi známych osobností a psychologičkou  MUDr. Danicou Caisovou. Koncert Outsideri a víťazi je určený nielen pre šikanovaných, hendikepovaných , ale aj pre žiakov s komplexami, s nízkym sebavedomím, so zlými študijnými  výsledkami ako aj so zlou komunikáciou, s problémami  začleňovania do kolektívu alebo naopak pre hyperaktívnych študentov.

Predstavenie Outsideri a víťazi si kladie za úlohu odbúrať psychologické zábrany ľudí, ktorí trpia rôznymi druhmi komplexov

a fóbií a  a ukázať - otvoriť im cestu k odvahe, k sebavedomiu a chuti prekonať sám seba.


Koncertom a diskusiou sprevádza Jaroslav Mottl.

Vo video sekvenciách prehovoria MUDr. D. Caisová, P. Blesáková, G. Marcinková, G. Dzuríková,  B. Deák, Alexander Bárta a iní...

Hrá kompletná rocková kapela Joker s repertoárom príznačných rockových hitov.

Dĺžka  trvania 60 min.

Baba Jaga Band

Po úspechu predstavenia Baba Jaga, prichádza táto postavička so svojou crazy poprockovou kapelou s pôvodnými aj prebratými vtipnými piesňami vo svojej hudobnej šou.

Vystupujú: Baba Jaga - gitara, spev

Makaj - bicie

Marienka- basgitara

Janíčko - gitara

kocúr Muro - tiché vokály

Sú mnohé kapely, ale Baba Jaga band je výnimočná.